V Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • VASÎLE

  Geniş yer. * Ucuzluk. * İmaret.
 • VASÎT

  Hakem, aracı. * Orta.
 • VASİYET

  Bir işi birisine havale etmek. * Emir. * Fık: Bir malı veya menfaatı, ölümden sonrası için bir şahsa veya bir hayır cihetine teberru yolu ile (yani, meccanen) temlik etmek.
 • VASİYETNÂME

  f. Yazılı vasiyet. Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu kâğıt.
 • VASİYY

  Yetim gibi güçsüzlerin işleri kendine vazife olarak verilen kimse.
 • VASL

  Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak. * Birleştirmek, ulaştırmak. * Gr: Ulama, ekleme. * Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir. * Bir kelimenin sonundaki harfi, bir sonraki lâfzın sesli harflerle başlayan ilk hecesine birleştirmek.
 • VASM(E)

  Utanacak şey. * Vurmak. (Liyazon yapmak)
 • VASMET

  Kırıklık, güçsüzlük, halsizlik. * Ayıp, eksiklik.
 • VASSAD

  Ören, örücü, dokuyan, dokuyucu.
 • VASSAF

  Vasıflarını sayarak medheden. Vasıflandıran. Vasıf ve beyanda ârif ve âlim olan.
 • VASSAL

  Ulaştıran, vasleden. Birleştiren.
 • VASUT

  Gölgelik. * Sütü sağdıkları kabı dolduran deve.
 • VASVAS

  (C: Vesâvis) Perdede göz ayırımı miktarı olan delik.
 • VASVAS

  Kadınların örtündükleri ve ancak gözleri görünecek derecede dar olan yüz örtüsü.
 • VASVASA

  Yüz örtüsü. * Köpek eniğinin gözlerinin açılması.
 • VAŞ

  f. Düşman.
 • VAŞAK

  Derisinden kürk yapılan bir hayvan ve bunun postu.
 • VAŞIK

  Dağ köpeği. Vaşak.
 • VAŞİ

  (C: Vüşât) Gammaz, koğucu, yalancı.
 • VAŞİYE

  Evlâdı çok olan kadın.
 • VAŞÜDE

  f. Defolunmuş, kovulmuş, geri çekilmiş.
 • VATA'

  Bir şeyi ayakla çiğneme.
 • VATAF

  Kaşın çok kıllı olması. * Kirpiğin sık ve çok olması.
 • VATAN

  (C.: Evtan) Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer. Yurt.
 • VATANDAŞ

  Bir devlet ahalisinden ve teb'asından olan.
 • VATAN-I ASLÎ

  Bir insanın doğup büyüdüğü veya içinde barınmak kasdedip, başka yere gitmek istemediği yerdir. Yalnız en az 15 gün kalmak istediği yer de kendisi için vatan-ı ikamettir. (Bak: Mukim) * Cennet.
 • VATAN-I SÂNÎ

  İkinci vatan. Sonradan yerleşilen yer.
 • VATAN-I SÜKNÂ

  Bir misafirin içinde 15 günden az oturmak istediği yerdir. Bu kimse de fıkıhta misafir sayılır.
 • VATANÎ

  (Vataniyye) Vatanla alâkalı. Vatana ait.
 • VATANPERVER

  f. Vatanını seven. Memleketine hizmet eden.
 • VATANPERVERÂNE

  f. Vatanını seven kimseye yakışır şekilde.
 • VATAR

  (Vatr) İhtiyaç, hâcet. İş. * Emir. * Madde. * Husus.
 • VATAVİT

  (Vatvât. C.) Korkak ve geveze olan kimseler. * Yarasalar. * Dağ kırlangıçları.
 • VATB

  (C.: Vitâb-Evtub) Süt kabı ve tulumu.
 • VATD

  İsbat etmek. * İhânet etmek, hâinlik yapmak.
 • VATER

  f. Sonundaki. Çok uzak.
 • VATH

  Kuşların burnuna ve ayağına necasetten veya balçıktan yapışıp kalan nesne.
 • VATI'

  Ayak altına alıp çiğneme. Basma. * Cima'. * Uygun hale koyma. * Tümseklikler arasında basık ve engin yer.
 • VATID

  Sâbit.
 • VATİ

  Yumuşak ve kolay olan şey. (Kuş tüyünden yapılmış yastık gibi)
 • VATÎD

  Sabit ve sağlam olan.
 • VATÎE

  Büyük çuval, harar. * Bir çeşit yemek.
 • VATÎS

  (C: Vutas) Kızdırıldığında kimsenin üzerine basamadığı yuvarlak taş.
 • VATM

  Ayakla çiğneme. * Perdeyi salıverme.
 • VATNÎ

  Çiğneme, üzerine basma.
 • VATS

  Kazmak. * Kırmak. * Ayakla yere vurmak. * Somak denilen ot.
 • VATŞ

  (C: Evtâş) Açmak.
 • VATVAT

  (C.: Vatâvit) Korkak ve geveze olan adam. * Yarasa. * Dağ kırlangıcı.
 • VATVATA

  Geceleyin gözün görmemesi.
 • VATY

  Ayak altında çiğneme, ezme, basma. * Çiftleşme.