Z Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • ZADEGÎ

  f. Asillik, soy temizliği, zadelik.
 • ZADE-İ TAB'

  (Zâde-i tabiat - Zâde-i hâtır) Bir kimsenin kabiliyetinden, tabiatından meydana gelen eseri.
 • ZADELLAH

  Allah ziyade eylesin, artırsın (meâlinde dua).
 • ZADEN

  f. Doğmak, doğurmak.
 • ZÂD-I ÂHİRET

  Âhiret için hazırlık. Âhiret azığı. İbadet ve sâlih amel.
 • ZA'F

  Zayıflık. Kuvvetsizlik. İktidarsızlık.
 • ZA'F

  Derhal, hemen öldürmek.
 • ZAFAİR

  (Zafire. C.) Örülmüş saçlar.
 • ZAFAR

  Yemen diyarında bir şehrin adı.
 • ZAFER

  Muvaffak olma, maksada erme. Bir çok uğraşmadan sonra maksada erişme. * Düşmanı yenme, üstün gelme. Başarma.
 • ZA'FERAN

  (C.: Zeâfir) Güzel kokulu meşhur bir çiçek.
 • ZAFERE

  Göze inen perde.
 • ZAFER-YAB

  f. Muzaffer olan, muvaffakiyet gösteren. Üstün gelen. Gayesine erişen.
 • ZA'F-I TE'LİF

  Edb: İbarenin, anlamayı güçleştirecek kadar karışık olması.
 • ZA'FÎ

  Zayıflığa aid. Kudretsizliğe, cılızlığa dair.
 • ZAFİR

  Galib gelmiş olan.
 • ZAFİR

  Zafer bulan. Zafere erişen.
 • ZAFİRE

  Yar, yoldaş. * Kavim. Kabile.
 • ZAFİRE

  Kapı perdesi.
 • ZA'FİYYET

  Zayıflık, dermansızlık, güçsüzlük.
 • ZAFR

  (Bak: Zufr)
 • ZAFRE

  Çukur yer.
 • ZAG

  (C.: Ziygan) f. Karga ve kuzgun. * Fitneci, gammaz.
 • ZAGAFE

  (C.: Züguf) Nazik, yumuşak gömlek. * Geniş nesne.
 • ZAGAİN

  (Zagine. C.) Kinler, nefretler.
 • ZAGAK

  Kızılcık yemişinin çekirdeği.
 • ZAGAN

  f. Çaylak.
 • ZAGAR

  Av köpeği.
 • ZAG-BEÇE

  f. Karga yavrusu. Yavru karga.
 • ZAGİNE

  (C.: Zagain) Kin, nefret.
 • ZAGT

  Bir şeyi bir yere zorla sokma, girdirme.
 • ZAGZAG

  Zayıf nesne.
 • ZAGZAGA

  Mânâsız söz. * Bir nesneyi gizlemek.
 • ZAHA

  Çirkin kokulu, pis kokulu.
 • ZAHAİR

  (Zahire. C.) Zahireler. Yiyecek, hububat gibi şeyler.
 • ZAHAR

  Arka ağrısı.
 • ZAHARA

  Ev eşyası.
 • ZAHF

  (C.: Zuhuf) Ayaklarını sürüyerek yürüme. Sürünerek yürüme. * (Çocuk) emekleme. * Askerin, düşmana karşı emekliyerek ilerlemesi.
 • ZAHH

  Hışım ve gadap etmek, öfkelenmek, kızmak. * Kovmak, def'etmek.
 • ZAHİB

  (Zehâb. dan) Giden, gidici. * Bir zanna kapılan. Bir fikre uyan.
 • ZAHİD(E)

  (Zühd. den) Tas: Borç olan ibadetlerden, aslî vazifelerden başka dünya süs ve makamlarından feragat eden kimse. Sofi. Müttaki. Zühd ve perhizkârlıkla muttasıf.
 • ZAHİDÂNE

  f. Zahide yakışır surette. Ehl-i takva gibi.
 • ZAHİF

  Nişandan beri düşen ok. * (C.: Zâhifât) Yılan gibi karnı üzerine sürünerek yürüyen.
 • ZAHİF

  Kibirli, mağrur.
 • ZAHİFE

  (C.: Zevâhif) Sürüngenler, (yılan gibi) yerde sürünenler.
 • ZAHİH

  Ateş közünün parlaması.
 • ZAHİK

  Berbat, perişan, helâk olmuş. * Bâtıl. Köhne.
 • ZAHİL

  Zakkum ağacı.
 • ZAHİL

  (Zühul. den) İhmal eden. Unutan.
 • ZAHİL

  Sıkıntıdan sonra yüreği feraha erişen. * Unutan.